Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir süredir gündemde olan 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin ayrıntılarını paylaştı. 

130524 1E

Açış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'de yaklaşık 65 yıldır kamu harcamalarında tasarruf yapılmaya çalışıldığını belirterek bu genelgelerle kamu harcamalarının belli kurallara bağlandığını söyledi. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Son dönemlerde yaşanan gelişmeler bu alanda daha geniş bir çerçevede ve daha güçlü adımlar atma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır." ifadelerini kullandı. 

"KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİNİN MALİYETİ 104 MİLYAR DOLAR"

Geçen yıl yaşanan 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ilk aşamada hesap edilen maliyetinin 104 milyar dolar olduğunu belirten Yılmaz, "Sadece merkezi idare bütçesinden deprem için tahsis edilen ödenek 2023 yılında 960 milyar Türk Lirası'dır. 2024 yılı başlangıç ödeneği ise 1 trilyon 28 milyar TL olmuştur. Bu ödenekler azalmakla birlikte önümüzdeki yıllarda da devam edecektir. Bu büyük ilave yükün bütçe açıkları üzerinde oluşturduğu etki ortadadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz bu paketle ilgili temel amaçlarını ise "İstikrar içinde büyümek ve kalıcı sosyal refah artışı sağlamaktır" dedi. 

130524 1D

İŞTE O MADDELER

Kamuda tasarruf başlıklarını ise sırasıyla taşıtlar, binalar, istihdam, idari yapılanma, yurtdışı geziler, enerji ve atık yönetimi, haberleşme giderleri ana başlıkları altında açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise  

* KAMUDA TAŞIT TASARRUFU

- Kamu Filo Yönetimi Sistemi ile etkinliğin arttırılması, taşıt sayısı ve kullanımına standartlar getirilmesi, 
- 3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmaması,
- Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımının izne tabi tutulması ve kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımının yasaklanması
- Mevcut kiralık taşıt sözleşmelerinin yenilenmesinin izne tabi olması, 
- İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiyesi, 
- Savunma ve güvenlik hariç kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılması.

* KAMU BİNALARI

- Deprem riski hariç, yeni hizmet binası alımının ve yapımının 3 yıl süreyle durdurulması,
- Kamu yerleşkeleri için getirilen kişe başına metre kare standartının uygulanması,
- Mevcut binaların analizi ve kurumlararası etkin kullanımı, 
- Doğal afet ve güvenlik hariç, yeni lojman ve sosyal tesis alımı, yapımı ve kiralanmasının süresiz olarak yasaklanması,
- Savunma ve güvenlik hariç mevcut sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması,
- Lojman kiralarının ve sosyal tesis ücretlerinin rayiç bedel dikkate alınarak gözden geçirilmesi.

* KAMU İSTİHDAMI

- Kamuda yeni personel istihdamının emekli olanlarla sınırlandırılması, 
- Toplam açıktan atama izin sayılarının Bütçe Kanunu'nda belirlenmesi,
- Destek personeli sayısının zaman içinde belirli program dahilinde azaltılması, 
- Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirilmesi,
- Kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan sınır getirilmesi, aşın kısmının bütçeye gelir kaydedilmesi

* İDARİ YAPILANMADA ETKİNLİK

- İdari genişlemenin sınırlandırılması,
- Kamu idarelerinde mükerrer yapılanmaların önlenmesi,
- Bakanlıkların yurtdışı teşkilatlarının ihtiyaçlar çerçevesinde gözden geçirilmesi,
- Tüm taşra teşkilatının bölge ve il bazında etkinlik esasıyla gözden geçirilmesi.

* HİZMET İÇİ EĞİTİM VE YURTDIŞI GEÇİCİ GÖRELER

- Hizmetiçi eğitim, toplantı vb. faaliyetlerin kamu tesislerinde yapılması,
- Yurtdışı geçici görevlerin sınırlandırılması, görevlendirmelerin asgari seviyede tutulması,
- Yurtdışı geçici görev harcamalarının bütçe başlangıç ödeneğini aşmaması, bu harcama kalemine ödenek aktarımının yasaklanması.

* ENERJİ VE ATIK YÖNETİMİ

- Sokak ve cadde ışıklandırmasında LED dönüşümün hızlandırılması,
- Kamu bina ve tesislerinde enerji verimliliğini arttıran uygulamalar geliştirilmesi, yenilebilir enerji kaynaklarından faydalanılması,
- Ekonomik değeri olan atıkların, bedeli karşılığında her yıl değerlendirilmesinin zorunlu hale getirilmesi.

* DİĞER CARİ HARCAMALAR

- Temsil ve tanıtma ödeneklerinde 2024 yılında yüzde 25 kesinti yapılması, devam eden yıllarda da bunun baz alınması,
- Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hariç, gezi, kokteyl, yemek vb. faaliyet düzenlenmemesi,
- Ajanda, takvim, plaket, eşantiyon türü hediyelerin verilmesinin yasaklanması,
- Zorunlu haller hariç demirbaş alımlarının 3 yıl süreyle durdurulması,
- Makina ve teçhizatın ekonomik ömrü tamamlanmadan elden çıkarılmaması,
- Kamu alımlarının DMO arıcılığıyla yapılmasının esas olması.

* BÜTÇE HARCAMA DİSİPLİNİ

Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktı

- Tek seferlik gelirlere dayalı kalıcı harcama programlarının başlatılmaması,
- Kamu kurumlarının bütçe ödeneğine göre yatırım projelerini yürütmeleri,
- Merkezi yönetim kapsamındaki yatırım ödemelerinin İl Özel İdarelerine hakediş karşılığı ödenmesi,
- 2024 yılında harcamaların gözden geçirilmesi ve bu çerçevede verimsiz harcamaların 2025'ten itibaren sonlandırılması.

Editör: Haber Merkezi