Egzos kararı cep yakacak!

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nın TBMM'den geçirdiği 'egzos cezası' kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Artık egzos ölçümünü yaptırmayanlara büyük para cezaları kesilecek. Rakamlar 1250 liradan 2 bin 500 liraya kadar yükseliyor.

www.netordu.com
Egzos kararı cep yakacak!

Araç sürücülerini çok yakından ilgilendiren bir karar TBMM'de onaylandı, Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Artık araçlarının egzos gaz ölçümlerini yaptırmayan araç sahiplerini büyük cezalar bekliyor olacak.

Egzos emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin 1250 lira para cezası kesilecek. Eğer aynı araç belirlenen standartların dışında egzos salınımı yapıyorsa, bu ceza miktarı 2 bin 500 liraya kadar çıkacak.

"İŞTE O KANUN"

29 Kasım 2018 tarih ve 7153 sayılı 'Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' 30621 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunun 5'nci maddesinde belirtilen kısımlar ise şu şekilde: 

MADDE 5- 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, (d) bendinin ikinci paragrafı ve (ı) bendinin (1), (3) ve (4) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya (y) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve maddenin ikinci fıkrasına "Bu maddenin" ibaresinden sonra gelmek üzere "(ı) bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentleri ile" ibaresi eklenmiştir.

"a) 1) Ek 4 üncü madde uyarınca, egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 1.250 Türk lirası, ancak aynı aracın yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olması durumunda motorlu taşıt sahibine 2.500 Türk lirası,

2) Taşıtın imalatında bulunan egzoz gazı emisyon kontrol sistemi olan katalitik konvertör/katalizör/dizel partikül filtresi olmadan kullanılan motorlu taşıt sahibine 1.250 Türk lirası,

3) Egzoz Gazı Emisyon Yetki Belgesi bulunan ancak yetkilendirme sonrasında ilgili yönetmelikle düzenlenen şartları kaybettiği tespit edildiği halde ölçüme devam eden ve/veya tekniğine ve belirlenen kurallara aykırı ölçümler yapanlara 5.000 Türk lirası,

4) Bu Kanun kapsamında yapılan düzenlemelerle öngörülen belge olmadan emisyon ölçümü yapanlara ve/veya belgelerde tahrifat yapanlara ve/veya sahte belge düzenleyenlere diğer kanunlarda yazılı yaptırımlar saklı kalmak üzere 10.000 Türk lirası,

idari para cezası verilir."

eko

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER