Trafik idari para cezalarının 15 gün içinde ödenmesi koşuluyla yüzde 25 olarak uygulanan indirim süresi 30 güne çıkarıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TBB seçimlerini Ekrem İmamoğlu kazandı TBB seçimlerini Ekrem İmamoğlu kazandı

İçişleri Bakanlığı'nın 'Trafikte İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te yapılan değişiklikle ilgili yönetmeliğin 1'inci maddesi "6/4/2011 tarihli ve 27897 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "onbeş gün" ibaresi "bir ay" şeklinde, "dörtte bir" ibaresi "cezadan %25" şeklinde değiştirilmiştir." şeklinde tanzim edildi.

Böylece özellikle radar, kırmızı ışık ve diğer trafik kurallarının ihlali durumunda yazılan idari para cezalarını yüzde 25 indirimli olarak ödeme süresi 15 günden 30 güne yükseltilmiş oldu. 

Editör: Haber Merkezi