Günay'dan 3 soru önergesi

Kültür ve Turizm eski Bakanı İzmir Bağımsız Milletvekili Ertuğrul Günay, geçtiğimiz hafta TBMM'de 3 soru önergesi verdiğini açıkladı. Twitter hesabından verdiği önergeleri paylaşan Günay, hukuk eğitimi ile ilgili önergesinin de Başbakan Erdoğan'a sunulduğunu açıkladı.

Günay'dan 3 soru önergesi

ANKARA - Kültür ve Turizm eski Bakanı İzmir Bağımsız Milletvekili Ertuğrul Günay, kendisine ait Twitter hesabından TBMM Başkanlığı'na 3 yazılı soru önergesi verdiğini açıkladı. Günay'ın Twitter hesabındanr yaptığı açıklama şöyle:

"Geçen hafta TBMM'de 3 soru önergesi verdim. 1.si Mv yeni hizmet binası proje ve uygulamasının içerdiği sorunlar hakkında. 2.önerge, sadece 8 anayasa ve 9 ceza prof'u bulunan 57 Hukuk Fakültesinde verilen eğitimin kalitesi hakkında. Hukuk eğitimi ile ilgili önergenin soruları, YÖK'ün politikalarını kapsadığı için Sn. Başbakan'a arzedilmiştir. 3. Önerge 7000 öğrenci okuyan ve sürekli yenileri açılan arkeoloji/sanat tarihi bölümleri mezunlarının iş olanakları hk."

GÜNAY'IN SORU ÖNERGELERİ

İzmir Bağımsız Milletvekili Ertuğrul Günay ilk soru önergesinde şunları kaydetti:

"TBMM üyelerinin yeni çalışma ofislerinin bulunduğu bina, önceki günlerde hizmete açıldı. Üyelerin daha modern çalışma imkanlarına kavşuması için, yapmış olduğunuz girişimlere teşekkür ederim. Ancak, 2014 Nisan ayı itibarıyla hizmete açılan yeni bina, birçok bakımdan ihtiyaca uygunluk taşımamaktadır. Bu nedenle aşağıdaki sorularımın Başkanlığınızca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim."

1) Milletvekilleri yeni hizmet binası bir yarışma projesi sonucu mudur? Yarışma projesi ise, bu projede kaç katılım olmuştur?
2) Seçici kurul kimlerden oluşmuştur?
3) Yarışma projesi değilse, bu proje nasıl seçilmiş, kimler karar vermiştir?
4)TBMM Teknik birimleri dışında ilgili kamu kuruluşları ve meslek örgütlerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanılmış mıdır?
5) Proje uygulamasının teknik denetimi nasıl yapılmıştır?
6) Başkent'e tescilli bir kültür varlığı olan TBMM bahçesinde yapılan binanın, çevreye ve tarihi dokuya uygunluğu konusunda ilgili bakanlıkların ilgili birimlerinden uygunluk görüşü alınmış mıdır?
7) Milletvekillerinin kullanımına açılan odaların büyük bir bölümü kapalı mekanlara bakmakta, çalışma ortamını olumsuz etkilemektedir. Proje safhasında bu hususlar değerlendirilmiş midir?
8) Binanın asansör, havalandırma, bütün mekanlarda kullanılan kaygan zemin vb. birçok sorunu vardır. Kesin kabul yapılmadan önce, milletvekillerimizin bu konuda görüşleri alınıp, düzeltmeler istenecek midir?
9) Binanın proje ve uygulama bedeli nedir?

Günay, ikinci soru önergesinde ise şunları kaydetti:

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan 11.12.2013 tarihli bilgiye göre ülkemizde 175 üniversite ve bunlara bağla 1061 fakülte bulunmaktadır. Bunların 57'si Hukuk Fakülteleri'dir. Hukuk Fakülteleri'nde görev yapan öğretim üyesi sayısı (Prof., DOç., Yrd.Doç., Öğr.Gör., Okutman, Uzman ve Arş. Görevlisi dahil) 1890'dır. Bunların 895'i sadece araştırma görevlisidir.Öğretim üyelerinin temel hukuk bilimleri uzmanlık dallarına baktığımız zaman durumun hukuk eğitiminin önemi ve niteliği açısından vahim olduğu görülecektir.

Örneğin 57 Hukuk Fakültesi'nde Anayasa Hukuku alanında sadece 8 prof. ve 12 doçent, İdare Hukuku alanında 11 prof. ve 7 doçent, Ceza ve Ceza Usül alanında 9 prof. ve 11 doçent bulunmaktadır.

Öteki temel hukuk alanlarında da durum pek farklı değildir.

Görüldüğü gibi, 57 Hukuk Fakültesinin büyük bir bölümünde yeterli akademik düzeyde öğretim üyesi bulunmaktadır. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 93'tür.

Oysa, dünyanın hukuka önem veren birçok gelişmiş ülkesinde, hukuk eğitimi her bakımdan üstün donanımlı ve önemli bir eğitim dalıdır.

Bu nedenle, aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

1) Bu kadar sınırlı öğretim üyesi ile bu fakültelerde, bilim alanının niteliğine uygun, yeterli eğitim yapıldığı söylenebilir mi?
2) Öğretim üyelerinin nicel ve nitel artışı için önlem düşünülmekte midir? Düşünülmekte ise, bunlar nelerdir?
3) Her ile bir üniversite kurulması, illerin ekonomik ve sosyal yaşamına katkı olmakla birlikte, yeterli öğretim üyesi ve alt yapı olmadan üniversite ve çok sayıda fakülte açmak, uzun vadede niteliksiz üniversite mezunu yetiştirmelerine yol açmış olmayacak mıdır?
4) Genelde fakülte, özelde hukuk fakültesi açmak için asgari öğretim üyesi kadrosu konusunda, her üniversitenin uymak zordunda olduğu bir ölçüt var mıdır? Yoksa, böyle bir ölçütün konulması doğru değil midir?
5) Her üniversiteye bir hukuk fakültesi açmak yerine, hukuk eğitiminin özel nitelikleri de göz önünde tutularak, bu fakülteleri yeterli öğretim üyesi ve altyapısı bulunan üniversitelerde sınırlı tutmayı düşünür müsünüz?
6) Hukuk eğitiminin niteliğinin yükselmesi için dünya örneklerine uygun olarak düşünülen yeni önlemler var mıdır?

Günay'ın son soru önergesi ise şöyle:

1) YÖK, üniversite ve fakültelere yeni bölümler açılırken, bu bölümlerin mezunlarının istihdam imkan ve ihtiyaçlarıyla ilgili bir değerlendirme yapmakta mıdır?
2) Bu alanlarda yeterli öğretim üyesi de bulunmadığından yeni bölümler açılmasına bir ölçüt getirilecek midir?
3) Türkiye, tarih açısından zenginliği olan bir ülkedir. Bu nedenle, Belediyelere arkeoloji ve sanat tarihi uzmanı kadroları verilmesi, butarihi korumak açısından bir ihtiyaç değil midir?
4) Türkiye'de niteliği ve işlev alanı gittikçe gelişen müzeler, özellikle yaz aylarında kazılar nedeniyle ciddi arkeolog eleman sıkıntısı çekmektedir. bu alanlarda yeni kodru indası düşünülmekte midir?
5) Sanat Tarihi eğitimine ilk ve orta öğretimde daha fazla önem verilmesi ve bu dersin zorunlu dersler kapsamına alınılması düşünülmekte midir?

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2014, 22:00

Erol KÜÇÜKOĞLU

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER