Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tasarruf tedbirleri' genelgesi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin "tasarruf tedbirleri" genelgesi yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tasarruf tedbirleri' genelgesi

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı genelgesinde, kamu kaynaklarının maksadına uygun azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek kullanılmasının her kamu kurumu ve görevlisi için bir görev ve aynı zamanda bir mecburiyet olduğu vurgulandı. Peki genelge kısaca neleri içeriyor? İşte ayrıntılar.

YENİ TAŞINMAZ EDİNİLMEYECEK VEYA KİRALANMAYACAK

Genelgede, "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında hiçbir suretle hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesis ve bunlarla ilgili arsa ve arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak, yeni kiralama yapılmayacak ve yeni inşaata başlanmayacak" ifadeleri kullanıldı. 

RESMİ TAŞITLARIN EDİNİLMESİ VE KULLANILMASI

Kamu kurum ve kuruluşlarınca acil ve zorunlu haller dışında yeni taşıt edinilmeyecek, mevcut taşıtlar gözden geçirilerek ekonomik ömrünü tamamlayanlar ve ihtiyaç fazlası araçlar devir veya tasfiye edilecek. Hibe dahil yabancı menşeli taşıt edinilmeyecek. 2023 yılına kadar taşıt sayıları yüzde 20 oranında azaltılacak.

HABERLEŞME GİDERLERİ

Kamu kurum ve kuruluşlarında Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakanlar, yüksek yargı organları başkanları, valiler, belediye başkanları, genel sekreterler ve genel müdürler dışında haberleşme giderleri karşılanmayacak. 

PERSONEL GÖREVLENDİRMELERİ

Kamu kurum ve kuruluşlarında personel görevlendirilme işlemleri minimum seviyeye indirilecek, genellikle uzaktan erişim yöntemi kullanılacak. Zorunlu haller dışında yurt dışı görevlendirmeler en az seviyede tutulacak.

BASIN VE YAYIN GİDERLERİ

Kamu kurum ve kuruluşlarının basını izleme ile ilgili birimleri ve kütüphane dokümantasyon merkezleri hariç hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılmayacak, görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abone olunmayacak. İdare faaliyetlerini tanıtmaya yönelik rapor, kitap, dergi, bülten ve benzeri yayınlar basılmayacak, bu dokümanlar elektronik ortamda paylaşılacak.

Bastırılması zorunlu dokümanlar ihtiyaç sayısı kadar bastırılacak ve ekonomik malzeme kullanılacak. 

KIRTASİYE VE DEMİRBAŞ GİDERLERİ

Kamu kurum ve kuruluşlarında kağıt kullanımı en aza indirilecek, rapor, bilgi notu ve benzeri dokümanlar elektronik ortamda hazırlanacak. Demirbaş alımı zorunla hallerde yapılacak. Fotokopi, faks ve benzeri büro malzemeleri ortaklaşa kullanılacak. 

AJANDA, TAKVİM, PLAKET, EŞANTİYON, DAVET-YEMEK-KOKTEYL YASAK

Uluslararası toplantılar ile milli bayramlar hariç açılış, konferans, seminer, yıldönümü ve benzeri kutlama ve organizasyonlara ilişkin gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenmeyecek. Hediye verilmeyecek ve ödeme yapılmayacak. Zorunlu haller dışında temsil ve ağırlama ödenekleri kullanılmayacak. 

Yılbaşı ve bayram dönemlerinde kamu görevlileri tarafından gönderilecek tebrik, telgraf ve benzeri posta hizmetlerine ilişkin kağıt, baskı, posta ve benzeri giderler hiçbirk şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının bütçesinden ödenmeyecek.  Ajanda, takvim, plaket, hatıra, hediye, eşantiyon basım ve dağıtımı türü işler yaptırılmayacak. 

Kamu kurum ve kuruluşlarınca mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar gereği yapılan veya kurum faaliyetleri ile doğrudan ilgili olan tanıtım giderleri hariç olmak üzere basın ve yayın organlarına ilan-reklam verilmeyecek. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER