Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, "2023 yılı için kır çiçek - yüksek yayla balının 1 kilogram maliyeti 110,76 lira, 26 kilogram teneke bazlı olarak arıcıdan satın alma fiyatı 2 bin 879 olarak belirlendi." ifadesini kullandı.

Şahin, yaptığı açıklamada, en temel amaçlarının Türkiye'de bal üretimi yapan arıcılık işletmelerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, bal kalitesi ve kovan başına veriminin artırılıp dünya ortalaması seviyesine çıkarmak olduğunu belirtti.

Arının ve arıcının doğal koşullarda ürettiği balın piyasada hakim olması ve zor koşullarda üretim yapan arıcıların emeklerinin karşılığını alması için çalıştıklarını aktaran Şahin, "Ülkemiz arıcılığının yüzde 75-80'lik dilimi gezgincilik faaliyeti ile sürdürülmektedir. Gezgincilik yapan arıcımız gittiği her bölgede üretim yaparken aynı zamanda ücretsiz olarak tarım ve hayvancılık sektörü için polinasyon hizmeti de veriyor. Her gezginci arıcımız yılda 5-6 konaklama bölgesi değiştirerek, yılda ortalama 20 bin kilometre yol kat ediyor. Küresel iklim değişiklikleri nedeniyle üretici, ürüne ulaşmak için daha fazla gezgincilik yaparak daha fazla kilometre yapmak durumunda kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Son yıllardaki akaryakıt, besleme, sarf malzeme, makine/ekipman ve işçilik benzeri giderlerin artış gösterdiğine dikkati çeken Şahin, bu girdi maliyetlerinin de balın maliyetini etkilediğini ifade etti.

Şahin, birliklerinin geleneksel olarak her yıl haziran-temmuz aylarında üreticilere 1 kilogram balın maliyetini yayınladığını belirterek, şunları kaydetti:

Ordu'da kivi hedefi 10 bin tonun üzerine çıkmak Ordu'da kivi hedefi 10 bin tonun üzerine çıkmak

"2023 yılı için kır çiçek - yüksek yayla balının 1 kilogram maliyeti 110,76 lira, 26 kilogram teneke bazlı olarak arıcıdan satın alma fiyatı 2 bin 879 olarak belirlendi. Bu bahsettiğimiz rakamların bal üretim maliyetleri olduğunun altını çizmek istiyorum. Arıcılarımızın işletmelerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için, maliyetler üzerinde kazanç elde etmeleri gerekmektedir. Bu fiyatın altındaki tüm alımlar Türk arıcılığının tükenişi demektir. Bu noktada arıcılarımızın ve birlik başkanlarımızın duyarlılık göstererek, bu fiyatı baz almalarını önemle rica ederim."

Editör: TE Bilisim