EKONOMİ ZOR BİR BİLİMDİR

Ekonomi Bilimi, matematiğe dayanır. Matematik bilen için, ekonomi sıradan bir bilim sayılır. Ancak, öyle ekonomik sorunlar meydana geliyor ki, Matematikçi dahi sorunu çözmede aciz kalıyor.

17. Yüzyılın başında, Avrupa'da altın miktarında azalma meydana geldiği anlaşıldı. Altın başabaş noktaları teorisi, soruna çözüm getiremedi.

O dönemde altın para sistemi uygulanıyordu. Altın miktarındaki azalma fiyatlara yansıyor ve deflasyonist etkiden herkes zarar görüyordu. Dönemin ekonomi uzmanları sorunun nedenini bulamadılar. ''Yahudilerin altınları törpüleyerek altın tozunu sakladıklarına'' dair yerleşmiş inancı savundular.

Çözüm bulmak amacıyla, dönemin Matematik Dehası Newton (1643-1727) İngiliz Merkez Bankasının başına getirildi. Ancak, basit bir ekonomik sorunu, Matematik Dehası Newton çözemedi.

O dönemde kabul gören anlayışı Newton da kabul etti. Elinde yıpranmış altın yakalanan Yahudiler idam edilmeye başlandı. Kayıtlara göre Newton bizzat idamlara gözlemci olarak katıldığı yazılı. Demek ki, olay Matematik dehasının çok zoruna gitmiş olmalı.

Aradan geçen yüz elli yıl sonra, meselenin nedeni anlaşıldı. Avrupa Çin ile ticaret yapıyor ve Çine karşı ticaret açığı veriyordu. Çin elde ettiği ticaret fazlasını altın olarak Çine götürüyordu. Çin'de kağıt para düzeni vardı. Çinli tacirler, altını Devlet Hazinesine verip kağıt para alıyorlardı. Bu yüzden altın başabaş noktaları teoremi işlemiyordu. Avrupadaki altınlar, Çin Devlet Hazinesinde birikiyordu.

Konu anlaşılınca, İngiliz Donanması harekete geçti. Uydurma nedenler ileri sürülerek, İngiltere Çine Savaş açtı. Pekin işgal edildi. Çinin elinden altını almak amacıyla ''İngiliz tacirlerinin Çin'de serbestçe, afyon satmalarına ve elde ettikleri kağıt paraları altına tahvil etmeye mecburiyet'' getirildi. Kısa sürede Çinin elindeki altınlar alındı.

Ekonomi zor bilim. Matematik yetmiyor. Deneyim gerekiyor. Zira ekonomide, pek çok paradoks çözüm bekliyor. Birkaç ekonomi kitabı okumakla ekonomist olunmuyor.

YORUM EKLE