YUNAN ZULMÜNÜ BATI SEYREDİYOR

Günümüzde hiç bir şey gizli kalmıyor. Türkiye sığınmacılara kapılarını açtı. Türkiye'de bulunan Suriye, Afganistan ve İran kökenli insanlar Yunan sınırına akıyor. Tel örgüleri kesip Yunanistan'a geçmeye çalışıyor.

Yaşananlar, Yunan'ın ne zalim bir millet olduğunu Dünya'ya gösteriyor. Tarihte Yunan zulmü ile ilgili yazılanların, doğruluğunu teyit ediyor.

- Yunanistan en büyük zulmü, 1821 yılında, Navarin Katliamı ile Morada yaşayan Türklere yapmıştı. 35 bin Türk, sadece Türk oldukları için, çocuklar dahil, katledilmişti. Osmanlı Devleti bu katliama seyirci kalmıştı.

- Yunanlılar tarihte ikinci büyük katliamı, Yahudiler üzerinde gerçekleştirdi. 1913'te başlayan katliamdan, Selanik Yahudileri'nden kaçan kurtuldu.

- Maalesef Lozan'da Misakı Milli kabul ettirilemedi. 500 yıldan beri Türk Yurdu olan Batı Trakya, İngilizlerin zoru ile Yunanistan'a kaldı. İngilizler, Rusların Bulgaristan üzerinden Saroz Körfezi'ne inmesini önlemek amacıyla, Türk Yurdu Batı Trakyayı Yunanlılar'a teslim etti. 1923'ten beri, Yunanlılar Batı Trakya Türklerine zulme devam ediyor.

- 1924 yılında, Anadolu'da yaşayan Hıristiyan Türkler (Peçenekler), Hırıstiyan oldukları için Yunanistan'a gönderildi. Mübadelenin gerisindeki niyet Yunan nüfusunu artırmak, Türk nüfusunu azaltmak idi. Türkiye'den göçenlere, Yunanlılar 1924'ten beri "Türk Tohumu" diyerek zulmediyor.

- 15 Mayıs 1919 günü, İzmir'e çıkan Yunan Ordusunu, İzmir Metropoliti Hrisostomos karşıladı. Dönemin gazetelerine bakınız ve Hrisostomos'un karşılama nutkunu göreceksiniz. Hrisostomos "Türk kanı içmek helaldir. Ben de susuzluğumu gidermek için bir bardak Türk kanı içeceğim" diyordu.

Bu söylem, 15 Mayıs 1919 ile 9 Eylül 1922 tarihleri arasında, İşgal altında kalan Batı Anadolu'da, Türk kanı dökmeye gerekçe olarak kullanıldı.

Bir türlü medeni olamayan Yunan mileltinin masum insanları nasıl dövdüğü, çocukalar üzerine gaz bombası attığı, göçmen botlarını batırmaya çalıştığı internete düştü. Yunan'ın, insan haklarını çiğnemesi ile Batı dünyası ilgilenmiyor.

Mehmet Akif, Batı medeniyetini "Tek dişi kalmış canavar" diye tanımlamıştı. Bu tanımlama bir asırdan beri doğruluğunu koruyor. Nitekim, Yunan sığınmacılara zulmediyor. Batı seyrediyor.

Not: (Sayın Şinasi Kara'nın sosyal medya hesabından alınmıştır.)

YORUM EKLE