Kurbanlığa uygun olmayanlara (X) işareti

DİYANET İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2019 yılı 'Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre kurban satış yerleri 27 Temmuz'dan itibaren hazır edilecek, kurbanlığa uygun olmayanlara ise (X) işareti vurulacak. Kurallara uymayanlar ve kurbanlık hayvanlara eziyet edenlere ise 625 ila 3150 TL arasında ceza yağacak.

Kurbanlığa uygun olmayanlara (X) işareti

Tebliğe göre illerde vali veya görevlendireceği bir vali yardımcısının, ilçelerde ise kaymakamın başkanlığında, müftülük, il veya ilçe sağlık müdürlüğü, il veya ilçe tarım ve orman müdürlüğü, çevre ve şehircilik il müdürlüğü, belediye ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcisinden oluşan Kurban Hizmetleri Komisyonu oluşturulacak. Bununla birlikte halk eğitim merkezlerinde de toplam 20 saatlik 'Kurban Kesim Elemanı' kursu düzenlenecek.

27 TEMMUZ'DAN İTİBAREN KURBAN SATIŞ YERLERİ HAZIR OLACAK

Resmi Gazete tebliğine göre kurban satış yerleri, 27 Temmuz 2019 itibarıyla hazır hale getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlık hayvanların satış yerlerine girişine izin verilmeyecek. Dini ve sağlık açısından kurban olması uygun olmayan hayvanların sevklerine asla izin verilmeyecek, sevk işlemleri ise hayvan refahı mevzuatına uygun yapılacak. 

KURBANLIĞI UYGUN OLMAYAN HAYVANLARA 'X' İŞARETİ 

Pasaportları ve nakil belgeleri olmayan hayvanların sevklerine izin verilmeyecek. Kurban satış yerlerine getirilecek olan hayvanların ise kurban olmaya uygun olduğuna dair taahhütname alınacak. Yapılan denetimlerde kurbanlığa uygun olmayan hayvanların tespiti halinde ise (X) sembolüyle işaretlenecek. 

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA

Öte yandan kurban kesiminde kurallara uymayanlara ise ceza uygulanacak. Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereğince 287 TL idari para cezası uygulanacak. Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere de, Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesinin (j) bendi gereğince; toplu kesimler için 72 bin 197 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 1794 TL idari para cezası uygulanacak. Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanacak. 

HAYVANLARA EZİYET EDENLERE 625 İLA 3150 TL CEZA

Hayvanları Koruma Kanunu'nun 12'nci maddesinin birinci fıkrasına göre, hayvanların kesilmesi, dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak, hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılacak. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanacak. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 1255 TL idari para cezası uygulanacak. 5199 sayılı Kanun'un 12'nci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek. Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, acımasız ve zalimce işlem yapan, döven; aç ve susuz, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektiren kişilere 625 TL idari para cezası verilecek. 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER