Sektör Eğitim Kurumları
Yayınlama Tarihi 08 Mayıs 2014
Telefon (0452) 234 59 80 - 81 - 82
Resmi Web Sitesi http://www.altaskolej.com/
TARİHÇE: 1997 yılında "Seçkin Kolej" adıyla hizmete açılan okulumuz ilk mezunlarını 2000 yılında vererek izlediği eğitim politikasının haklı başarısıyla bölgenin söz sahibi okullarında ayrıcalıklı bir yer edinmiştir. 2000 yılından bu güne gerek üniversiteye öğrenci gönderme başarısında gerekse fen liselerine öğrenci yerleştirmede olağanüstü başarılar elde etmiştir. 2010 – 2011 eğitim öğretim yılında yeni binasında teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığı eğitim hizmetinin adı “Özel Altaş Koleji” olarak taçlandırılmış, geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızın hizmetine kıvançla sunulmuştur.

KALİTE POLİTİKASI: 
Ülke gençliğine örnek olabilecek nitelikte laik, demokratik, Atatürkçü düşünceyi benimseyen doğaya ve kültürel değerlere sahip çıkan teknolojiyi kullanmanın yanı sıra bilgi üretebilen ilgi ve yetenekleriyle önemsenen nesilleri hayata hazırlamak ve sistemimizin etkinliğini sürekli geliştirerek her zaman tercih edilen bir eğitim yuvası olmak kalite politikamızdır. Kurucu-idareci-eğitimci-anne-baba olarak tek hedefimiz çocuklarımızın bizleri aşması, geleceği bugünden yakalamasıdır.

ALTAŞ KOLEJLİ OLMAK: 
İyi bir gelecek, modern ortamdaki mükemmel bir eğitimle gerçekleşir. Bilgi çağı insanında olması gereken vasıflar, ancak iyi bir eğitimle elde edilebilir. Altaş Koleji öğrencileri, değişen dünyaya entegre olabilen, kendisi ve çevresiyle barışık, sorumluluğunun bilincinde, tüm dünya insanlarıyla iletişim kurabilecek evrensel bir dile ve evrensel deneylere sahip, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sürekli izleyen, çalışma ve başarma azmi yüksek öğrencilerdir. 

Bu yaşlardaki gençler belirginleşen bireysel farklılaşmalar nedeniyle temel bilimler ve teknoloji alanlarında araştırma, proje üretme ve geliştirmeye daha yakındır. Bu özellikleri dikkate alınan öğrencilerimiz, hazırlanan programlarla matematik, fizik, biyoloji, kimya, temel bilimler ve teknoloji alanlarında araştırmaya yöneltilmektedir. Bu eğitim sistemiyle yetişen Altaş Koleji öğrencileri, üniversiteye girme ve hayata atılma konularında endişe duymamaktadırlar. Altaş Koleji'nde okumak bir ayrıcalıktır.

VİZYON: 
Cumhuriyetin temel ilkelerine ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin genel amaçları doğrultusunda öğrencilerimizi Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini ve tüm insanlığı seven; yeteneklerinin farkında olarak bunları milletinin hizmetinde kullanmayı hedefleyen; çağdaş uygarlık seviyesinin öncülüğünü yapacak bireyler olarak yetiştirmektedir.

MİSYON: 
Sürekli değişen ve gelişen çağımız gerçeğine uygun bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, çalışma azmini tutkuya dönüştürmüş, özgüveni olan, saygı ve sevgiyi yaşam felsefesi benimsemiş; bilgiyi sorgulayan, tartışan, değerlendiren, ulusal kültür değerlerimizi koruyan, geliştiren gençler yetiştirmeyi ilke edinmiş bir eğitim-öğretim kurumu olmaktır.